0
Kurv: 0,00 NOK
 
Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringbetingelser gjelder for alle leveranser fra [Deres navn]. Betingelserne gjelder i det tilfelle, hvor der ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom deg som kjøper og [Deres navn]. Dokumentasjon og veiledning Hvis der finnes produktbeskrivelser og brukerveiledninger til varen, følger disse med leveransen fra [Deres navn]. Ønsker du ytterlige opplysning eller rådgivning fra [Deres navn] side er denne av veiledende art. [Deres navn] innestår for, at varerne oppfyller kravene til CE-merkning. Leveringstidspunkt og transport Levering av varer fra [Deres navn] anses for skjedd, når forbrukeren har fått varen utlevert. Forsendelsen av varer skjer med [xxxx]. Leveringstid ?? Risikoen for varerne Risikoen for varer kjøpt i [Deres navn] overgår til deg som forbruker på leveringstidspunktet. Reklamasjon Eventuelle feil eller mangler ved levering fra [Deres navn], må påberåpes i god tid etter, at du har oppdaget feilen. Det er din plikt å angive og på forlangende vise, hvordan feilen eller manglen ytrer seg. Hvis du oppdager en feil, skal du så fort så mulig rette henvendelse til [Deres navn]. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil, der viser seg senest 2 år etter du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet, er din klagemulighet avgrenset av den holdbarhetsperiode, [Deres navn] har stillet deg i utsikt. Pris og betaling I denne butikk kan du bestille dine varer online og betale via: - xxxx - xxxx Alle priser i [Deres navn] - på web- adressen http://www. [Deres navn.dk] - er inkl. MVA Fortrytelsesrett [Deres navn] yder 14 dagers fortrytelsesrett, gjeldende fra den dag du mottaker dine varer. Fortryter du kjøpet, skal [Deres navn] underrettes herom senest 14 dager etter den dag du mottok dine varer. Du har plikt til å returner varen i vesentlig samme stand og mengde, som den er mottatt. Du må selv avholde de omkostninger, der er forbundet med å returner varen. Deres navn og adresse